Oznámení

Chceme vám oznámit smutnou novinku, a sice to, že jsme bohužel donuceni nastalými okolnostmi projekt Film Music Night pro tento rok zrušit.

Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že z nastalých finančních důvodů odstoupil jeden z důležitých partnerů, bez kterého již není možné akci finančně zajistit. 
A protože nemůžeme v této chvíli pracovat pouze se sliby o poskytnutí finančních prostředků, protože není zajištěno, abychom mohli dostát všem závazkům vůči vystupujícím umělcům, partnerům i návštěvníkům koncertů, přistoupili jsme s veškerou seriózností k tomuto rozhodnutí. 

Chceme v první řadě poděkovat všem vám, kteří jste si již zakoupili vstupenky na jednotlivé koncerty (peníze vám budou samozřejmě vráceny a to naším exkluzivním předprodejním partnerem, společností Ticket-Art). 
Dále děkujeme všem mediálním partnerům, ať už těm, kteří s námi byli od začátku, tak i těm, kteří s námi vstoupili do jednání nedávno a měli zájem s námi spolupracovat v rámci plánované finálni fáze mediální kampaně. 

A v neposlední řadě děkujeme všem umělcům a hudebníkům, kteří byli součástí plánovaných koncertů FMN.

S podstatně sníženým rozpočtem byla sice možnost udělat jen jakousi očesanou koncertní verzi, tedy bez čehokoliv, čim mělo být FMN novátorské a jiné oproti podobným hudebním projektům, ale to bychom se zpronevěřili všemu, co jsme uváděli od počátku v rámci samotné prezentace FMN a též během první části mediální kampaně. A to jsme rozhodně nechtěli. 

Věřte, že nás zrušení FMN velmi mrzí, ale nebylo možné se zachovat jinak, pokud chceme zůstat seriózní a slušnou společností.

Ještě jednou děkujeme za pochopení!
Tým FMN

Kontakt

The Best Forever s.r.o.
+420 736 511 785, info@thebest-forever.com